Ładowanie…

MEDIACYJNE KONTEKSTY

Jak mediatorzy widzą świat i gdzie dostrzegają mediację?
Skąd czerpią inspiracje do doskonalenia swego warsztatu?
Dowiedz się więcej

Ko-mediacja. Ekspert w mediacji.

W postępowaniach sądowych, poza sędziami będącymi ekspertami od prawa materialnego i procesowego, uczestniczą często inni eksperci – biegli wydający opinie. Zgodnie z art. 278 kpc w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd może zasięgnąć opinii biegłych. W praktyce rzetelna opina biegłego staje się podstawą rozstrzygnięcia w zakresie wiedzy eksperckiej, ma więc wiodące znaczenia dla ostatecznego kształtu […]

Dlaczego warto promować ko-mediację?

Jednym z ważniejszych powodów, jeśli nie najważniejszym, dla którego chcemy promować ko-mediację jest jej elastyczność w dostosowywaniu się do często złożonej, wielowymiarowej materii, z jaką przychodzi się mierzyć w mediacji. To, z czym najczęściej się spotykam prowadząc ko-mediację, to przenikanie się wiedzy i umiejętności mediatorów, co niebywale pozytywnie wpływa na strony mediacji, nadaje mediacyjnemu procesowi […]

Webinar z cyklu „Różne oblicza mediacji”

Kiedy układałam plan webinariów poświęconych różnym obliczom mediacji, pomyślałam, że trzeba zacząć od początku, zgodnie z rzymskim zwyczajem ab ovo ad mala (ucztę zaczynamy od jajka, czyli przekąski, a kończymy na jabłku, czyli deserze). Skoro zatem pierwsze w kolejności ma być jajko, to zacznijmy od najmłodszych członków społeczeństwa, tych co to dopiero uczą się reguł życia społecznego. Zobaczmy […]

MOSTY W MEDIACJI

Mosty w mediacji. Katalog dobrych praktyk. To przestrzeń do rozwoju mediacji w jej wszystkich kontekstach. Szanowne MediatorkiSzanowni MediatorzyDrodzy pasjonaci mediacji Z największą przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację nowego naszego projektu pod nazwą „Mosty w mediacji. Katalog dobrych praktyk”. Zadanie jest finansowane z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.Projekt Mosty w mediacji ma za zadanie otworzyć […]

Czym się różni umowa mediacyjna od ugody mediacyjnej?

Wraz z wyborem mediacji, jako drogi załatwienia sprawy bez konieczności sprawy sądowej, może powstać wątpliwość, czym różni się „umowa mediacyjna” w sprawie cywilnej od „ugody mediacyjnej”, skoro ugoda to rodzaj umowy? Jakie zatem są różnice? Ugoda stanowi końcowy rezultat, wypracowany efekt postępowania mediacyjnego. W ugodzie strony kształtują wzajemne relacje oraz prawa i obowiązki tak, aby […]

Okulary mediatora

MEDIACYJNE KONTEKSTY to spojrzenie na otaczający świat oczami mediatora – prawnika, psychologa, pedagoga i …. No, właśnie – kto jeszcze patrzy lub chciałby patrzeć na świat przez pryzmat mediacji? Kto korzysta z tego, co oferuje mediacja w mniej oczywistych, niż się powszechnie przyjmuje sprawach i zawodach? Kto jest przekonany, że jego praca – nawet pozornie […]

Dlaczego ugoda wypracowana w mediacji działa w życiu?

Sądy są potrzebne. Były i będą potrzebne. Mediatorzy są potrzebni. Byli i będą potrzebni. Jesteśmy dalecy od rzucania nośnych haseł, czarowania lub zaklinania rzeczywistości. Nie mamy zamiaru głosić kontrowersyjnych opinii, których nie przemyślimy i precyzyjnie nie uzasadnimy. Dlatego nie chcemy twierdzić, że „prawie każda sprawa może być załatwiona inaczej, niż w drodze sądowej”. Chcemy natomiast […]

Koncyliacja, czyli co?

Przyjęło się uważać, że rozwiązanie sporu może nastąpić w różny sposób. Biorąc pod uwagę element uczestniczenia w tym osoby trzeciej i zakres swobody stron wyróżniono cztery podstawowe typy rozstrzygnięcia sporu: typ kontraktowy – rozstrzygnięcie jest możliwe na skutek porozumienia się samych stron, bez ingerencji i bez udziału osoby trzeciej typ mediacyjno-koncyliacyjny – do rozstrzygnięcia dochodzi […]

Po co mediatorowi inżynier lub manager, czyli „A dlaczego nie?”

Korzystając z danej przez nasz blog możliwości poszukiwania mediacyjnych kontekstów w otaczającej rzeczywistości pomyślałam, że może warto zajrzeć do świata zarządzania, inżynierów i zakładów produkcyjnych? Jeśli szukamy ducha mediacji we wcale nieoczywistych sytuacjach społecznych, w ludzkich dramatach, ale i w codziennym życiu, dlaczego nie pójść dalej? Czasy wąskiej specjalizacji odchodzą do lamusa, a wszelka wiedza […]

Dlaczego zostałam(em) mediatorem? – komentarz

Z okazji Dni Mediacji mamy na blogu wypowiedzi osób dzielących się przemyśleniami, dlaczego zostali mediatorami. Lektura jest przyjemna, bo optymistyczna – wszyscy autorzy wybrali mediację świadomie, szukając odpowiedzi na pytanie, czy i jak można wesprzeć ludzi będących w kłopotach? Jak unikać niepotrzebnych stresów związanych z rozstrzyganiem spraw przed sądami? Krótko mówiąc – zgodnie pytają, jak […]