Ładowanie…

MEDIACYJNE KONTEKSTY

Jak mediatorzy widzą świat i gdzie dostrzegają mediację?
Skąd czerpią inspiracje do doskonalenia swego warsztatu?
Dowiedz się więcej

O nas

Choć reprezentujemy różne profesje to łączy nas mediacja. Poświęcamy jej nasz czas i staramy się poznać jej różnorodne zakamarki. Wiemy już w jak wielu miejscach i społecznych odniesieniach funkcjonuje i wciąż docieramy do nowych.

Jesteśmy praktykami mediacji. Mediatorami Stowarzyszenia Mediatorów Pactus. Upowszechniamy wiedzę na temat konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, szkolimy specjalistów, prowadzimy akcje edukacyjne. Wspieramy rozwój rozwiązań metodycznych i legislacyjnych. Wierzymy, że mediacja, jako sposób wychodzenia z konfliktu przyczynia się nie tylko do usprawnienia pracy systemu sądowego, ale przede wszystkim wzmacnia relacje, edukuje, prowadzi do lepszego wzajemnego zrozumienia – pojedynczych osób i całych grup społecznych.

Propagujemy idee mediacji na spotkaniach z różnorodnymi środowiskami: sędziów, naukowców, nauczycieli, przedsiębiorców, studentów. Stoimy na straży mediacji, jako polubownej metody rozwiązywania konfliktów, przynoszącej korzyści stronom sporu w formie wypracowanego porozumienia, ale również tworzącej kulturę dialogu, debaty i pokojowego współistnienia. Mediacja, jako nosicielka tych wartości, obejmuje z biegiem czasu kolejne obszary: prawa konsumenta, postępowanie administracyjne, a także biznes.

Marzena Korzeniewska

Agnieszka Grzesiek

Zaproszeni goście – Tnúth T’Ga