Ładowanie…

MEDIACYJNE KONTEKSTY

Jak mediatorzy widzą świat i gdzie dostrzegają mediację?
Skąd czerpią inspiracje do doskonalenia swego warsztatu?
Dowiedz się więcej

Ko-mediacja. Ekspert w mediacji.

W postępowaniach sądowych, poza sędziami będącymi ekspertami od prawa materialnego i procesowego, uczestniczą często inni eksperci – biegli wydający opinie. Zgodnie z art. 278 kpc w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd może zasięgnąć opinii biegłych. W praktyce rzetelna opina biegłego staje się podstawą rozstrzygnięcia w zakresie wiedzy eksperckiej, ma więc wiodące znaczenia dla ostatecznego kształtu […]

Dlaczego zostałam(em) mediatorem? – komentarz

Z okazji Dni Mediacji mamy na blogu wypowiedzi osób dzielących się przemyśleniami, dlaczego zostali mediatorami. Lektura jest przyjemna, bo optymistyczna – wszyscy autorzy wybrali mediację świadomie, szukając odpowiedzi na pytanie, czy i jak można wesprzeć ludzi będących w kłopotach? Jak unikać niepotrzebnych stresów związanych z rozstrzyganiem spraw przed sądami? Krótko mówiąc – zgodnie pytają, jak […]